เสียงธรรม-พระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)

ชุดพระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ราคะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๘

ราคะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๙

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๐

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๑

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๓ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๒

โทสะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๓

โทสะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๔

กรรมฐานแก้โทสะจริต สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๕

วิตกจริต-โมหะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๖

วิตกจริต-โมหะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๗

กรรมฐานแก้วิตกจริต-โมหะจริต สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๘

ศรัทธาจริต ๑ สาระธรรม พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๑

ศรัทธาจริต ๒ สาระธรรม พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๒

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๑ สาระธรรม วิญญาณฟ้องตำรวจ

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๒ สาระธรรม เปรตวัดสุทัศน์

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๓ สาระธรรม หลวงพ่อจุฬปราบปีศาจเจ้าดอยเหนือ

พุทธจริต ๑ สาระธรรม หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพาน

กรรมฐานของพุทธจริต ๑ สาระธรรม กฏแห่งกรรมของพระอุตตระเถระ

กรรมฐานของพุทธจริต ๒ สาระธรรม นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑

กรรมฐานของพุทธจริต ๓ สาระธรรม นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๒

เรื่องนี้ถูกเขียนใน หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ เสียงธรรม-พระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)

  1. Teekayu พูดว่า:

    กรรมฐาน 40 ฟังไม่ได้เลยครับ

  2. หยอย พูดว่า:

    กรรมฐาน 40 ฟังไม่ได้เช่นกัน ครับ

  3. ฟังได้นคะ ไม่มีปัญหา ลองใหม่นะคะ

ความเห็นถูกปิด