แผนผังเว็บ

google1aab1c521100031b
หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พุทธศรัทธา

เยี่ยมชมศูนย์พุทธศรัทธา

แผงผังเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา

● กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประจำปี ศูนย์พุทธศรัทธา
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๙
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๖๐
● กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๖๑

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๙

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๙
● กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๘

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘
● ส.ค.ส.๒๕๕๘ จากศูนย์พุทธศรัทธา
● กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
● กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๓๐ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
● กำหนดการงานบวชวันแม่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
● กำหนดการฉลององค์กฐิน ศูนย์พุทธศรัทธา (ครั้งที่ ๓๕) ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
● กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
● กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
● ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ฉลองครบรอบ ๓๐ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๗

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗
● ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา
● พรปีใหม่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
● ถวายสังฆทานเพื่อแผ่นดิน ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
● ภาพงานบวชวันพ่อ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
● กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
● กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
● กำหนดการพิธีสรงน้ำพระฯ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
● กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
● กำหนดการงานบวชวันแม่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
● กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖
● ส.ค.ส.๒๕๕๖ จากศูนย์พุทธศรัทธา
● ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
● ภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา มาฆบูชา ๒๕๕๖
● ภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
● ภาพงานบวชวันแม่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
● กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
● กำหนดการงานบวชฯและพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ ๒๓-๒๕ กุ.พ.๒๕๕๖
● กำหนดการพิธีสรงน้ำพระฯ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
● กำหนดการงานบวชฯ วันวิสาขบูชา ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
● กำหนดการงานบวชฯ วันแม่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
● กำหนดการงานบวชฯ วันพ่อ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๕

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕
● ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา
● พรปีใหม่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
● พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
● ภาพงานบวชฯ วันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
● ภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
● ภาพงานบวชฯ วันวิสาขบูชา ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
● ภาพงานบวชฯ วันแม่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคตะวันออก ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕
● ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปีกาลมรณภาพหลวงพ่อ
● ภาพพิธีฉลององค์กฐินศูนย์พุทธศรัทธา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
● ภาพงานบวชวันพ่อ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
● กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
● กำหนดการงานบวชฯ วันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
● กำหนดการพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
● กำหนดการงานบวชฯ วันวิสาขบูชา ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
● กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
● กำหนดการงานบวชฯ วันแม่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
● กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
● กำหนดการงานบวชฯ วันพ่อ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๔

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔
● พรปีใหม่ ๒๕๕๔ จากศูนย์พุทธศรัทธา
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๔
● ภาพงานบวชฯ วันมาฆบูชา ๑๘-๒๐ ก.พ. ๒๕๕๔
● ภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ๑๕ เม.ย.๒๕๕๔
● ภาพงานบวชฯ วันวิสาขบูชา ๑๔-๑๗ พ.ค.๒๕๕๔
● ภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
● ภาพงานบวชฯ วันแม่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
● ภาพพิธีฉลององค์กฐิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
● ภาพงานบวชฯ วันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
● กำหนดการพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ๑๕ เม.ย.๒๕๕๔
● กำหนดการงานบวชฯ วันวิสาขบูชา ๑๔-๑๗ พ.ค.๒๕๕๔
● กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
● กำหนดการงานบวชฯ วันแม่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
● ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๙ ปีกาลมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
● กำหนดการงานบวชฯ วันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๓

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓
● ภาพงานบวชฯ วันมาฆบูชา ๒๗ ก.พ.-๑ มี.ค.๒๕๕๓
● ภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ๑๕ เม.ย.๒๕๕๓
● ภาพงานบวชฯและงานทอดผ้าป่าประจำปี วันวิสาขบูชา ๒๘-๓๐ พ.ค.๒๕๕๓
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
● ภาพพิธีเททองหล่อพระ และยกช่อฟ้ามณฑปจตุรมุข ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
● ภาพงานบวชฯ วันแม่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
● ภาพพิธีฉลององค์กฐิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
● ภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
● ภาพงานบวชวันพ่อและทำบุญครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
● ภาพพิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
● กำหนดการพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ๑๕ เม.ย.๒๕๕๓
● รายละเอียดพิธีเททองหล่อพระนาคปรก ๑๒ ส.ค.๒๕๕๓
● กำหนดการพิธีเททองหล่อพระ ยกช่อฟ้า และงานบวช ๑๒ ส.ค.๒๕๕๓
● ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์
● ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา-งานบวชวันพ่อ

มุมมองศูนย์พุทธศรัทธา

● ประวัติการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา
● ดำริในการสร้างศูนย์พุทธศรัทธา ของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง
● ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา ๕ ธ.ค.๒๕๒๘-๒๕๔๘
● ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ฉลองครบรอบ ๒๔ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
● ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
● ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฉลองครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
● ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
● ชมทัศนียภาพและสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์พุทธศรัทธา ๒๕๕๓
● มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
● อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ศูนย์พุทธศรัทธา
● แฟ้มภาพ-พิธีเททองหล่อพระ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
● ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสป ๒๕๕๔
● สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่อมแซมและทาสีใหม่ ปี ๒๕๕๔
● ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ๒๕๕๔
● ภาพพิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
● ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
● ๒๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ และสวดมนต์ข้ามปี

พระพุทธรูปศูนย์พุทธศรัทธา

● พระบูชา-วัตถุมงคล ศูนย์พุทธศรัทธา
● สมเด็จองค์ปฐม ลอยองค์รุ่น ๑ ศูนย์พุทธศรัทธา
● สมเด็จองค์ปฐมจำลอง ศูนย์พุทธศรัทธา
● พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๓ ศอก มาฆบูชา ๒๕๔๗
● สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ศูนย์พุทธศรัทธา
● พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา สูง ๘ ศอก มาฆบูชา ๒๕๕๖
● สมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก
● สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศูนย์พุทธศรัทธา
● พิธีสร้างพระทันใจ ปางปฐมเทศนา วิสาขบูชา ๒๕๕๒
● พิธีเททองหล่อพระนาคปรก ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
● พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ธรรมะและโอวาท หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม [หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง]

มโนมยิทธิ โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา

คลิปวีดีโอ

● คลิป วันวิสาขบูชา
● คลิป เพลงธรรมะ
● คลิป ประวัติพระอินทร์ โดยหลวงพ่อฤๅษีฯ
● คลิป หลวงพ่อฤาษีสอนกรรมฐาน
● คลิป ประวัติหลวงพ่อฤาษี และวัดท่าซุง
● คลิป ประวัติการสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง
● คลิป หลวงพ่อฤาษีฯ นำลูกศิษย์เยี่ยมวัดบางนมโค ๒๕๒๗
● คลิป พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลา มาฆบูชา ๒๕๕๖
● คลิป สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ศูนย์พุทธศรัทธา
● คลิป สร้างพระทันใจวันวิสาขบูชา ๒๕๕๒ ศูนย์พุทธศรัทธา
● คลิป พิธีเททองหล่อพระนาคปรก ๒๕๕๓ ศูนย์พุทธศรัทธา
● คลิป ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา ๒๕๒๘-๒๕๔๘
● คลิป หลวงพ่อวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ๒๕๓๒
● คลิป พิธีสรงน้ำพระฯ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธา
● คลิป งานบวชเนกขัมมะบารมี ศูนย์พุทธศรัทธา
● คลิป ศูนย์พุทธศรัทธาธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
● คลิป ศูนย์พุทธศรัทธาธรรมทัศนาจรอิสาน ๒๕๕๓

ติดต่อศูนย์พุทธศรัทธา-แผนที่-การเดินทาง

● แผนที่-การเดินทางไปศูนย์พุทธศรัทธา
● แผนที่ศูนย์พุทธศรัทธา บน google maps

● อีเมล์ ศูนย์พุทธศรัทธา : buddhasattha แอท gmail ดอท com

● facebook ศูนย์พุทธศรัทธา
https://www.facebook.com/BuddhaSattha/
https://www.facebook.com/BuddhaSattha.Saraburi/
https://www.facebook.com/BuddhaSattha.Radio/
https://www.facebook.com/BuddhaSattha.Media/

● twitter ศูนย์พุทธศรัทธา