สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for กุมภาพันธ์ 28th, 2010

มงคลชีวิตที่แท้จริง

1 Comment

มงคลชีวิตที่แท้จริง
โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

      วัตถุที่เป็นมงคล และคนที่ชอบคิดว่าวัตถุเป็นมงคล ยังมีอยู่มาก แม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้แล้ว เขาก็ยังคิดว่าวัตถุเป็นมงคล แต่ความจริงองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้เคยคิดอย่างนั้น ทรงตรัสว่า การกระทำความดีเท่านั้น เป็นมงคลชีวิตที่แท้จริง

อ่านต่อ »