สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

เสียงธรรม-ประวัติพระอินทร์

1 Comment

      เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา เป็นรายการธรรมะที่ทางศูนย์พุทธศรัทธา ได้นำไปออกอากาศเผยแผ่ธรรม ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม ๙๖.๗๕ และ ๑๐๐.๒๕ เริ่มตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๘ จนถึง ปัจจุบัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮิร์ท ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.

โดยนำพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) และสาระธรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นในเรื่องกฏของกรรม และประชาสัมพันธ์งานบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์พุทธศรัทธา

สำหรับ เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา ชุดแรกที่จะนำเสนอนี้ เป็นธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑ เรื่องประวัติพระอินทร์ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ช่วงที่จบจากหลวงพ่อฯแล้ว จะเป็นช่วงสาระธรรมและบทแผ่เมตตาอุทิศกุศลแปล

 

ประวัติพระอินทร์ ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part1.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๑ สาระธรรม การระลึกชาติของคุณปราณี

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part2.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๒ สาระธรรม การระลึกชาติของคุณปราณี

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part3.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๓ สาระธรรม การระลึกชาติของคุณปราณี

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part4.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๔ สาระธรรม การระลึกชาติของเด็กในประเทศอินเดีย

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part5.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๕ สาระธรรม กฏแห่งกรรมจากการฆ่าปลา

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part6.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๖ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๑

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part7.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๗ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๒

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/prain-history/part8.mp3″]

 เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๘ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๓

 
Tags: ,
Posted in: หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

One Comment
  • liza said:

    เสียงธรรมชุดนี้คือจุดเริ่มต้นของการฟังค่ะ ชอบมาที่สุดเลย ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทุกท่านนะคะ

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65