สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for เมษายน 23rd, 2010

เสียงธรรม-พระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)

3 Comments

ชุดพระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ราคะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๘

ราคะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๙

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๐

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๑

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๓ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๒

โทสะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๓

โทสะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๔

กรรมฐานแก้โทสะจริต สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๕

วิตกจริต-โมหะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๖

วิตกจริต-โมหะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๗

กรรมฐานแก้วิตกจริต-โมหะจริต สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๘

ศรัทธาจริต ๑ สาระธรรม พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๑

ศรัทธาจริต ๒ สาระธรรม พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๒

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๑ สาระธรรม วิญญาณฟ้องตำรวจ

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๒ สาระธรรม เปรตวัดสุทัศน์

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๓ สาระธรรม หลวงพ่อจุฬปราบปีศาจเจ้าดอยเหนือ

พุทธจริต ๑ สาระธรรม หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพาน

กรรมฐานของพุทธจริต ๑ สาระธรรม กฏแห่งกรรมของพระอุตตระเถระ

กรรมฐานของพุทธจริต ๒ สาระธรรม นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑

กรรมฐานของพุทธจริต ๓ สาระธรรม นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๒

หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

2 Comments

หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน
ตอนที่ ๑ อานาปานุสสติกรรมฐาน

      อันดับแรก องค์สมเด็จพระสวัสดิโสภาค ทรงแนะนำให้นักเจริญกรรมฐาน ทรงอานาปานุสสติกรรมฐานเป็นปรกติ ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอานาปานุสสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน ถ้าอานาปานุสสติกรรมฐานไม่ดีแล้ว องค์สมเด็จพระชินวรก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นอันดับต้นของกรรมฐานอื่นๆ

อ่านต่อ »