สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

เสียงธรรม-หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

8 Comments

หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน
ระหว่างเข้าพรรษาปี ๒๕๒๑

  ตอนที่ ๑ อานาปานุสสติกรรมฐาน

  ตอนที่ ๒ ขณิกสมาธิ

  ตอนที่ ๓ อุปจารสมาธิ

  ตอนที่ ๔ อารมณ์ของฌาน

  ตอนที่ ๕ วิปัสสนาญาณ

  ตอนที่ ๖ อารมณ์พระโสดาบัน ๑

  ตอนที่ ๗ อารมณ์พระโสดาบัน ๒

  ตอนที่ ๘ พระสกิทาคามีมรรค

  ตอนที่ ๙ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๑

  ตอนที่ ๑๐ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๒

  ตอนที่ ๑๑ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๓

  ตอนที่ ๑๒ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๑

  ตอนที่ ๑๓ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๒

  ตอนที่ ๑๔ พระสกิทาคามีมรรค-โมหะ

  ตอนที่ ๑๕ พระอนาคามีมรรค ๑

  ตอนที่ ๑๖ พระอนาคามีมรรค ๒

  ตอนที่ ๑๗ พระอรหัตตมรรค

  ตอนที่ ๑๘ พระอรหัตตผล (ตอนจบ)

 
Tags: ,
Posted in: หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

8 Comments (Leave a comment) »

Leave a Reply

*

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65