สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

เสียงธรรม-หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

8 Comments

หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน
ระหว่างเข้าพรรษาปี ๒๕๒๑

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/01.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑ อานาปานุสสติกรรมฐาน

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/02.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๒ ขณิกสมาธิ

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/03.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๓ อุปจารสมาธิ

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/04.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๔ อารมณ์ของฌาน

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/05.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๕ วิปัสสนาญาณ

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/06.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๖ อารมณ์พระโสดาบัน ๑

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/07.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๗ อารมณ์พระโสดาบัน ๒

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/08.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๘ พระสกิทาคามีมรรค

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/09.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๙ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๑

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/10.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๐ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๒

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/11.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๑ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๓

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/12.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๒ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๑

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/13.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๓ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๒

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/14.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๔ พระสกิทาคามีมรรค-โมหะ

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/15.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๕ พระอนาคามีมรรค ๑

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/16.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๖ พระอนาคามีมรรค ๒

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/17.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๗ พระอรหัตตมรรค

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/ANA/18.ana.mp3″]

  ตอนที่ ๑๘ พระอรหัตตผล (ตอนจบ)

 
Tags: ,
Posted in: หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

8 Comments (Leave a comment) »

Leave a Reply

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65