สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ

เสียงธรรม-คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๗ ม.ค.๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๗ ม.ค.๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๘ มิ.ย. ๒๕๒๒

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๓ ก.ค.๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๔ ก.ค.๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๗ ก.ค.๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๘ ก.ค.๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๑๑ ก.ค.๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๑๒ ก.ค.๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิท ๑๓ ก.ค.๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๑๔ ก.ค. ๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๑๕ ก.ค. ๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๑๖ ก.ค.๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๒๐ ก.ค.๒๕๒๒(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๒๔ ก.ค.๒๕๒๒(B)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๓ พ.ย.๒๕๒๓(A)

คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ ๓ พ.ย.๒๕๒๓(B)

 
Tags: ,
Posted in: หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

Comments are closed.