สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-ประวัติหลวงพ่อปาน

1 Comment

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับเก่า)
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๒

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๓

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๔

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๕

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๖

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๗

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๘

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๙

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๐

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๑

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๒

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๓

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๔

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๕

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๖

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๗

 
Tags: ,
Posted in: หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

One Comment
  • nunna said:

    ขอโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ