สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

เสียงธรรม-งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๖๗
วันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ตอนที่ ๑

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ตอนที่ ๒

พระมหาสุชาติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน วัดอ้อมแก้วมณีโชติ>

หลวงน้าสบสันต์ วัดท่าซุง นำฝึกมโนมยิทธิและฝีกญาน ๘

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๑

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๒

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๓

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๔

 
Tags: ,
Posted in: ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน

Comments are closed.