สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-โอวาทพระอริยะ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-โอวาทพระอริยะ

เสียงธรรม-โอวาทพระอริยะ
รวมพระธรรมคำสอนของพระอริยะ ฟังสบายๆ ใจสงบสุข ย่อมเกิดปัญญา

บทนำ

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

[ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิตย์

สมเด็จโต พรหมรังสี

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

พระอาจารย์วัน อุตตโม

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่คำดี ปภาโส

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 
Tags: ,
Posted in: ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน

Comments are closed.