สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for ธันวาคม 17th, 2010

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๐

2 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๐
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๐

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๐