สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

53 Comments

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา

        ขณะนี้กำลังจะปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ให้เสร็จทันวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อทุกท่านที่ร่วมสร้างจะได้มีอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์

ได้มีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านสอบถามเข้ามา อยากจะร่วมทำบุญเพื่อจะได้มีส่วนในการชำระหนี้สงฆ์ด้วย ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ท่านสามารถโอนปัจจัยผ่านธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-2-32879-6

      ชมภาพ พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ (เสร็จในวันเดียว) หน้าตัก ๔ ศอก ณ ศูนย์พุทธศรัทธา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๐ และงานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

      ชมภาพ พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์
เพื่ออานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์จะได้กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ

 
Tags: ,
Posted in: กิจกรรม ๒๕๕๔, งานบุญศูนย์ฯ

53 Comments
 • fa_mooton said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  1.นายชัยวุฒิ-นางพรรณิภา หงษ์ทอง และครอบครัว
  2.นายบุญยืน นายเกรียงไกรฤกษ์ ทะจิตต์ และครอบครัว
  3.เฉลิมพงษ์-อนัญญา ปวนลูน
  รวมเป็นเงิน 1,460 บาท

 • maywinny said:

  โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ เป็นจำนวนเงิน 800 บาท
  วันที่ 05/09/11 เวลา 18.50 จาก ATM บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
  ผู้ร่วมทำบุญ
  1. ธงชัย มหัจฉริยวงศ์
  2. มณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์
  3. สุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร
  4. ต่อพงษ์ แสงโชติช่วงชัย

 • _/ว่าน\_ said:

  เมื่อวาน (7/09/11 เวลา 18.45 น.) โอนเงินร่วมบุญปิดทององค์พระชำระหนี้สงฆ์ เข้าบัญชีอาจารย์ชนะ ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 3,780 บาทค่ะ
  ผู้ร่วมบุญ
  1.พ่อสุพจน์พร้อมครอบครัว
  2.น้องอ้อย-จุฑามาส แม่แจ่ม
  3.พี่จิตรา
  4.หยี-กุลปวีณ์
  5.นงค์-นภัสวรรณ
  6.พี่ต้อม-ถกนธ์
  7.น้องกบ-กัญจน์พร
  8.ศิวกร
  9.ครอบครัวน้องเก๋-ประภาวรินทร์
  10.แม่มูล

  ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยค่ะ _/|\_

 • น้องเก๋ said:

  สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

 • Name (required) said:

  สุรีพร แสงสว่าง โอนเงินร่วมบุญปิดทององค์พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ เข้าบัญชีอาจารย์ชนะ ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 300 บาท เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 54 เวลา 11.32 น.ค่ะ

 • Mr.Sarawut Muangyai said:

  โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ เป็นจำนวนเงิน 290 บาท
  from K-Banking
  บุญปิดทององค์พระชำระหนี้สงฆ์ for Mak-Pol-Ni-Pan krab

 • ชัชชษา said:

  ชัชชษา ภู่บุบผากาญจน
  พรนิภา ศรีประเสริฐ
  นฤคม สกุลวิไลกิจเจริญ

  ร่วมทำบุญปิดทองพระทันใจ
  และบูรณะสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวนเงิน 400 บาท ฝากเข้าบัญชีอาจารย์ชนะ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ะ

  ขอร่วมโมทนากับทุกบุญกุศลของทุกท่านด้วยเถิด สาธุๆๆ

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 • ชวดล said:

  ขอร่วมบุญ 500 บาทครับ โอนแล้ววันที่ 13 กันยายยน 2554 ครับ

 • จุ๋ม said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจคะรายชื่อตามนี้คะ…จำนวนเงิน 3000 บาท ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นาย ชนะ สิริไพโรจน์…เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
  รตอ พิชิต – ประทีป วิชัยธนพัฒน์
  ประพิณพร วิชัยธนพัฒน์ฃ
  อัจฉรีย์ บุลยเลิศ
  บุญสุสา – ธนิต ธนูทอง
  อา-ภากร – วราลี – รวิสรา วงศ์ศรวณีย์
  สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์
  ลม -มาลี งามสะอาด
  เจริญ เพ็ชรศิริ
  มรกต บัวหิรัญ
  อุดมลักษณ์ นุ้ยเฟื่องฟู
  สายใจ – วิเชียร หาญชนะ และครอบครัวเผ่าโต
  พี่แอ้
  ศิริวรรณ วารุกะกุล
  ธนโชติ ชัยศร

 • ButZ said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 500 บาท
  นายเจริญศักดิ์ หาญภักดีสกุล และครอบครัว

  โอนจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 15/09/2554 – 08:56:12

 • นันทน์ทนันทน์ said:

  รว่มทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ครับ
  ยอด 333.33 บาท ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
  ชื่อบัญชีอาจารย์ชนะ ครับ
  เลขที่รายการ 110915103140923 เวลา10.31
  วันที่ 15 กันยายน 2554 โอนทางโทรศัพท์ครับ
  นันทน์ทนันทน์ เหลือประเสริฐ

 • ศูนย์พุทธศรัทธา said:

  โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  ร่วมกับศูนย์พุทธศรัทธา เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
  นางขาว พรอโนทัย
  นางสาวเฮียง พรอโนทัย
  นางสาวฮวย พรอโนทัย
  นายประสงค์ พรอโนทัย

 • ไห่เฉากุหลาบไฟ said:

  ร่วมทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์
  ได้โอนเงินไปแล้ว 200 บาท เวลา 9.49.24 วันที่ 16 กันยายน 2554 เลขที่ ใบโอน 75852155 BY Teller 01940 TX code 8910

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 • คัสพงศ์ said:

  รายละเอียดการทำรายการ
  เพื่อเข้าบัญชี 211-2-32879-6 นายชนะ สิริไพโรจน์
  ชื่อบัญชี ชนะ สิริไพโรจน์
  จำนวนเงิน (บาท) 100.00
  ค่าธรรมเนียม (บาท) 15.00
  วันที่โอนเงิน 17/09/2011
  บันทึกช่วยจำ พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา

  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญและปิดทอง พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา รวมถืงร่วมทำบุญทุกอย่างเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ขอความไม่มี ความไม่รู้ และความไม่ได้ จงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตลอดเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ …

 • mooounzaa said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 100 บาท

  โอนจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 18/09/2554 – 15.23
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

 • พระธีรวุฒิ ธีรปญฺโญ said:

  กระผมพระธีรวุฒิ ธีรปญฺโญ ศรัทธาหลวงพ่อฤาษีมากครับ และหาโอกาสชำระหนี้สงฆ์แบบสร้างพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๔ ศอก อย่างที่หลวงพ่อปานว่ายากมาก ตอนนี้ได้เจอแล้ว ผมได้โอน เงินจำนวน ๕๐๐ บาทเข้าบัญชี คุณโยมชนะแล้วนะครับ ถ้ามีเงินเยอะพอผมก็จะโอนไปทำบุญสร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์นี้เยอะๆครับ แต่ ก่อนจะถึง ๕ ธนวาคม นี้ผมก็จะพยายามโอนเงินทยอยไปเรื่อยๆครับ เพราะผมไม่สบายใจที่บวชมาแล้วไม่รู้ว่าของที่โยมถวายอันไหนคือของสงฆือันไหนคือของส่วนตัว แต่ผมก็สบายใจขึ้นมากแล้วครับ

 • ภักศิริ said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 100 บาท

  นาย ภักศิริ ภักดีเสมอ และครอบครัว

  โอนจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 21/09/2554 ตอนเที่ยง

  ปล.ตอนผมบวชและสึกออกมาผมได้นำเงินและของใช้บางอย่างมาใช้หลังจากสึกโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งตอนนี้ทำให้ผมไม่สบายใจมาก ตอนนี้ผมใด้ร่วมทำบุญปิดทอง พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ทำให้ผมสบายใจมากครับ

 • จิรัฏฐ์ said:

  ร่วมบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 35 บาทครับ

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขอกราบอนุโมทนากับพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูง
  และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 • เจี๊ยบ said:

  อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะค่ะ
  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ ในนามของ
  – ประจบ ใจเอื้อ
  – หทัยรัตน์ เสาร์สัก
  จำนวน 300 บาท
  สาธุค่ะ

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 • OS said:

  ได้โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 1500 บาท วันที่ 14 ตค.54 เวลาประมาณหกโมงเช้าค่ะ

 • เด็กน้อย said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  100 บาทครับ โอนเงินวันที่15/10/11 เวลา16.34
  นายอำนวย 20 บาท นางนพนันต์ 20 บาท
  นายวุฒินันท์ 10 บาท นางนิด เก้าสี 20 บาท นางสาววารี 10 บาท คุณภู และหลวงลุง 20 บาท ครับ

 • วาทินี said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 100 บาทโอนแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554เวลา 08.25น.ยอดโอน 200บาท อีก 100บาท ร่วมบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปค่ะ

 • วา said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 380 บาท เมื่อวันที่18ต.ค.54เวลา10.41 ผ่านบัญชี 211 2 3287 9
  ธ.กสิกรไทย

 • วุฒินันท์ said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  100 บาทครับ โอนเงินวันที่25/10/11 เวลา11.18
  นายอำนวย 20 บาท นางนพนันต์ 20 บาท
  นายวุฒินันท์ 10 บาท นางนิด เก้าสี 20 บาท นางสาววารี 10 บาท คุณภู และหลวงลุง 20

 • พิมพ์ said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 180บาท โอนเงินวันที่8/11/2011เวลา21:19บัญชีกสิกรไทย211232879

 • วุฒินันท์ said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  100 บาทครับ โอนเงินวันที่11/11/11 เวลา17.00
  นายอำนวย 20 บาท นางนพนันต์ 20 บาท
  นายวุฒินันท์ 10 บาท นางนิด เก้าสี 20 บาท นางสาววารี 10 บาท คุณภู และหลวงลุง 20

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 • mooounzaa said:

  ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา
  จำนวนเงิน 340 บาท
  โอนเงินวันที่ 12 พ.ย.2554 เวลา 20.38 น.
  เข้า: ธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาพระพุทธบาทชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-2-32879-6

  ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยครับ

 • ราชนาวี said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา ด้วยขอรับ

  โอนจากบัญชี nar01
  ชื่อบัญชีผู้โอน
  ธนาคารผู้รับโอน ธ.กสิกรไทย – KBANK
  เลขที่บัญชีผู้รับโอน 211-2-32879-6
  ชื่อบัญชีผู้รับโอน MR. CHANA SIRIPAIROJN
  จำนวนเงิน (บาท) 100.00
  ค่าธรรมเนียม 25.00
  กำหนดวันโอน 24/11/2011 07:38:09 PM
  หมายเลขอ้างอิงรายการ tmbi14200017
  หมายเลขอ้างอิงระหว่างธนาคาร 322138240167

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 • titapoonyo said:

  ได้ร่วมทำบุญ 300 บาทครับ

 • Wasan์ said:

  ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวนเงิน 200.67 บาทครับ
  โอนเงินเมื่อ 23/11/2554 – 13:47:45 น. อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญสร้างพระและปิดทองครับ สาธุ :)

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกๆ ท่านประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 • นายวีระพงศ์ ดวงอุปะ said:

  ร่วมบุญโดย นายวีระพงศ์ ดวงอุปะและครอบครัว
  ผมร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 4 ศอก 1000 บาท ร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุก 1000 บาท รวมเป็นเงินที่โอน 2000 บาทครับ ผมได้โอนเงินสดเข้าบัญชีอาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ 211-2-32879-6 จากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศก ดินแดง วันที่ 28 พ.ย.2554 เวลา 10.51 น. ขอทุกท่านร่วมโมทนาบุญร่วมกันครับ

 • ชุติิกาญจน์ said:

  วันทีื 26/11/54 เวลา 13.57 ได้โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวน 150 บาท
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ อนุโมทามิ

 • วัชรพงศ์ สายทิพย์วดี said:

  ผมและครอบครัวขอร่วมบุญปิดทองด้วย จำนวน ๕๐๐ บาท โอนแล้วเมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๗.๒๗ น. ขอโมทนากับทุกท่านครับ

 • นิวัต เจริญชล said:

  พี่ชนะครับ ผมโอนเงินไปร่วมปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ ด้วยนะครับ 500.55 โอนไปแล้วครับ เมื่อสักครู่

  นิวัต เจริญชล และครอบครัวครับ

 • ศูนย์พุทธศรัทธา (author) said:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกๆ ท่านประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 • arm said:

  สาธุ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านๆด้วยครับ

 • สุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ said:

  ผม ภรรยาและบุตร ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 1,980 บาท โอนเมื่อเวลา 11.15 น.30/11/54 ครับ และขอโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยครับ

 • จิรภัทร (author) said:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 500 บาท
  นางสาวจิรภัทร เจเถื่อน และครอบครัว
  โอนจากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 0316411 เข้าบัญชี 211-2-32879-6
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 29/11/2554 – 12.28 น.
  “ข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงฆ์ที่ได้ติดค้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
  ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ และขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่ทำบุญนี้ด้วยค่ะ”

 • ก้อย said:

  ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  วันที่ทำรายการ: 02/12/2011 03:44:07 AM. โอนเงิน เพื่อเข้าบัญชี: 211-2-32879-6 จำนวนเงิน 5000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  1. นางอุมา ชาติรักษา 620 บาท
  2. นายสรรเพชญ ชาติรักษา 1550 บาท
  3. นายวิบูลย์ หาญดิลก 930 บาท
  4. นางเณศรา ชาติรักษา 1900 บาท

  รวมเป็นเงินทั้งหมด 5000 บาท

  ขออนุโมทนาบุญของทุกท่านด้วยค่ะ

 • jeabgolf said:

  จารุวรรณ เชื้อเอี่ยม ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวนเงิน 100 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย วันนี้เวลา 16:05 น.ด้วยค่ะ
  ขอกุศลผลบุญจากการร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอกนี้ ให้ชำระหนี้สงฆ์ที่ได้ติดค้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ให้หมดไป ณ บัดนี้ ด้วยเถิด และขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่ทำบุญนี้ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 • Petch said:

  โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ
  ขอมีส่วนร่วมในบุญกุศลทั้งหมด
  กับทุกๆ ท่านด้วยครับ

 • TAWAN said:

  อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลด้วยค่ะ สาธุค่ะ

 • อารียา said:

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธู

 • Patiharn said:

  ปิดทองเส็จแล้วใช่ไหม อดเลย

 • สมพิส วิลสัน said:

  อนุโมทนาบุญด้วยคะ สาธุสาธุสาธุ จากสมพิศ วิลสันและครอบครัว ฟิลิป ทูล และครอบครัว

 • Ksorn said:

  ขออนุโมทนาบุญกับผู้ทำบุญและผู้ร่วมบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์เพื่ออานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์ครั้งนี้ด้วยเถิด สาธุ

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65