สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for พฤศจิกายน, 2011

เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ

เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ
โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๑

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๒

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๓

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๔

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๕

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๖

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๗

กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

4 Comments

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔
พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนบวช
๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงประจำปี ปฐมนิเทศและทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร
วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐานโดย พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/เดินจงกรม/ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและตอบปัญหาธรรม
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๒.๐๐ น. พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์-ทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีลาสิกขา
โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธาน
๑๔.๐๐ น. น้อมถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

คลิกชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

คาถามหาเสน่ห์

1 Comment

คาถามหาเสน่ห์
โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

คาถามหาเสน่ห์มีอยู่ ๔ ข้อ ๔ คำ คือ
๑.ไม่พูดปด
๒.ไม่พูดคำหยาบ
๓.ไม่พูดส่อเสียด
๔.ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

นี่แหละเป็นคาถามหาเสน่ห์ คำว่า คาถา นี่มาจากภาษาบาลี แปลว่า วาจาเป็นเครื่องกล่าว ก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเอง คำพูดที่เราพูดออกไปนี่ ภาษาบาลีท่านเรียกว่าคาถา

อ่านต่อ »

พิธีฉลององค์กฐิน ปี ๒๕๕๔

2 Comments

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มี พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้นำกฐินไปร่วมทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »