สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ

เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ
โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๑

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๒

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๓

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๔

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๕

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๖

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๗

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม, เสียงธรรม

Comments are closed.