สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๑

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๑

[พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๑

ขอรับแผ่นซีดี

 
Tags: ,
Posted in: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น

3 Comments
  • วัชระ ธานุวัฒน์ said:

    เกิดมาได้พบสิ่งอันประเสริฐแล้วน้อมรับปฏิบัติตามย่อมไม่เสียชาติเกิด…สาธุ…ขออนุญาติโหลดธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเพื่อความเจริญในสติประดับปัญญาครับ….จึงเรียนท่านผู้ก่อตั้งเวบและผู้เกียวข้องทราบ….

  • อนุกูล นุชตะยะ said:

    ขออนุโมทนาในธรรมทาน กับ อ.ชนะ และทุกท่านที่มอบธรรมะอันประเสริฐ ขอทุกท่านจงพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันเทอญ สาธุ….ขออนุญาติโหลดเสียงธรรมด้วยนะครับ

  • ศิษฎ์ said:

    กราบอนุโทนาบุญครับ…ขอบคุณอาหมอ และ อ.ชนะเป็นอย่างสูงครับ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ กำลังอยากได้พอดีเลยครับ ขออนุญาติโหลดไว้ฟังนะครับ…สาธุ…