สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for มกราคม 13th, 2012

เสียงธรรม-อนุปุพพิกถา

2 Comments

เสียงธรรมอนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร

อนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร ตอนที่ ๑

อนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร ตอนที่ ๒

อนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร ตอนที่ ๓

อนุปุพพิกถา รศ.ดร.สนอง วรอุไร ตอนที่ ๔