สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for กุมภาพันธ์, 2012

เสียงธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

เสียงธรรมพระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท)

ทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคี-หลวงพ่อชา สุภัทโท

วิมุตติ-หลวงพ่อชา สุภัทโท

ความสงบบ่อเกิดปัญญา-หลวงพ่อชา สุภัทโท

การปล่อยวาง-หลวงพ่อชา สุภัทโท

น้ำไหลนิ่ง-หลวงพ่อชา สุภัทโท

ไม่แน่-หลวงพ่อชา สุภัทโท

การเข้าสู่หลักธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมที่หยั่งรู้ยาก-หลวงพ่อชา สุภัทโท

เสียงธรรม-อานุภาพพลังจิต

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-อานุภาพพลังจิต

อานุภาพพลังจิต

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม

เสียงธรรม-พระมหาสุชาติ ปภัสสโร

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พระมหาสุชาติ ปภัสสโร

พระมหาสุชาติ ปภัสสโร

สัมภเวสี-คนตายก่อนอายุขัย

ปิดความเห็น บน สัมภเวสี-คนตายก่อนอายุขัย

สัมภเวสี-คนตายก่อนอายุขัย โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

สัมภเวสี คือคนที่ตายก่อนอายุขัย เรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่า อุปฆาตกรรม มาริดรอน ตัดรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุขัย ท่านพวกนี้เวลาตาย ทางนรกไม่ต้องการ ทางสวรรค์ไม่ต้องการ บุญที่ทำไว้ยังไม่ให้ผล หรือว่าบาปที่เขาทำยังไม่ให้ผล ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษ

มีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้ แล้วไปเข้าบ้านโน้นไม่ได้ จะกลับมาเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้ เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลำบาก อยากจะกินอะไรก็หากินไม่ได้ ผีประเภทนี้เรียกว่าสัมภเวสี แปลว่าพวกแสวงหาที่เกิด

วิธีช่วยคนตายก่อนอายุขัย(สัมภเวสี)

ถ้าญาติของเราตาย ตายด้วยอำนาจของสัมภเวสี คือไม่สิ้นอายุ ฟ้าผ่าตาย สุนัขกัดตาย มดกัดตาย ยุงกัดตาย คลอดบุตรตาย ถูกฆ่าตาย ถูกยิงตาย รถชนตาย แต่ก็ไม่แน่นักนะบรรดาพวกนี้ถึงอายุขัยก็มี แต่เผื่อเหนียวไว้ก่อน

สมมุติว่าเขาเป็นสัมภเวสี พอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมาก ทำบุญให้ได้บุญชัดๆ หาอาหารชนิดที่ไม่มีบาป เอาผ้าไตรมา ๑ ไตร เอาพระพุทธรูปมา ๑ องค์ นิมนต์พระมารับสังฆทานที่บ้าน ทำเงียบๆ อย่าให้มีเหล้ายาปลาปิ้ง อย่าทุบแม้แต่ไข่สักหนึ่งฟอง เมื่อทำบุญเสร็จ อุทิศส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตาย ไม่ให้ใครทั้งหมด ถ้าทำอย่างนี้ละ ท่านพวกนี้จะมีความสุข ได้รับผลบุญทันที มีความผ่องใส มีความอิ่มเอิบ เมื่อเข้าถึงอายุขัยเมื่อใด ก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อน

เสียงธรรม-ส่งวิญญาณกลับบ้าน

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ส่งวิญญาณกลับบ้าน

ส่งวิญญาณกลับบ้าน

เรื่องจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ของคนที่ตายก่อนหมดอายุขัย
ซึ่งเรียกว่าสัมภเวสี จากรายการตีสิบ

พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๓

ปิดความเห็น บน พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๓

พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๓
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

      สำหรับอารมณ์จิตที่เป็นฌานในพรหมวิหาร ๔ ก็คือว่ามีอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติ ไม่มีความหวั่นไหวต่ออาการใดๆ ที่เข้ามากระทบกระทั่งใจ แทนที่จะเกลียด แทนที่จะโกรธ เราก็ยังมีเมตตา ความรัก เรามีความกรุณา ความสงสาร มีจิตอ่อนโยน ไม่อิจฉาริษยาเขา เมื่อเขาพลาดพลั้งเราไม่ซ้ำเติม เฉย ถือว่าเป็นกฏของกรรม นี่ว่ากันโดยอาการของการทรงพรหมวิหาร ๔ ให้เป็นฌาน

คำว่าฌานนี้ไม่ใช่นั่งหลับตา ฌานนั่งหลับตาน่ะ มันฌานไม่จริง ฌานจริงๆ นั้นก็คือว่า อารมณ์มันทรงอยู่เป็นปกติ หลับตาหรือลืมตา พูดอยู่ คุยอยู่ ทำงานอยู่ จิตใจเยือกเย็นมีความสุข ปรารถนาที่จะเกื้อกูลบุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุข นี่ชื่อว่าฌานของพรหมวิหาร ๔ คือ อารมณ์ ๔ ประการนี่ต้องทรงตัว

อ่านต่อ »