สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-พระมหาสุชาติ ปภัสสโร

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พระมหาสุชาติ ปภัสสโร

พระมหาสุชาติ ปภัสสโร

 
Tags: ,
Posted in: ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน

Comments are closed.