สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

เสียงธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

No Comments

เสียงธรรม-พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท)

  ทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคี-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  วิมุตติ-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  ความสงบบ่อเกิดปัญญา-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  การปล่อยวาง-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  น้ำไหลนิ่ง-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  ไม่แน่-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  การเข้าสู่หลักธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

  ธรรมที่หยั่งรู้ยาก-หลวงพ่อชา สุภัทโท

 
Tags: ,
Posted in: ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน

Leave a Reply

*

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65