สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

เสียงธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

No Comments

เสียงธรรมพระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-01.mp3″]

  ทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคี-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-02.mp3″]

  วิมุตติ-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-03.mp3″]

  ความสงบบ่อเกิดปัญญา-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-04.mp3″]

  การปล่อยวาง-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-05.mp3″]

  น้ำไหลนิ่ง-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-06.mp3″]

  ไม่แน่-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-07.mp3″]

  การเข้าสู่หลักธรรม-หลวงพ่อชา สุภัทโท

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/LPCha/LP-08.mp3″]

  ธรรมที่หยั่งรู้ยาก-หลวงพ่อชา สุภัทโท

 
Tags: ,
Posted in: ธรรมโอวาทพระสุปฏิปันโน

Leave a Reply

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65