สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

7 Comments

        เมื่อวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ

สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ

สมเด็จองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
และท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔

สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อ.วิภาพร วิรัชกุล รองประธานศูนย์พุทธศรัทธา กำลังปฐมนิเทศน์ผู้มาบวช

พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์

เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี
โดยพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ
มาเป็นประธานบวชแทนพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

ฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร

ฟังธรรมโอวาทและทำพิธีบวชเสร็จแล้ว ผู้มาบวชนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย

จากนั้นได้ร่วมกันถวายสังฆทาน

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เป็นช่วงการฝึกมโนมยิทธิ
หลวงน้าสบสันต์ วัดท่าซุง นำฝึกมโนมยิทธิสำหรับผู้ฝึกได้แล้วในศาลาใหญ่

พระสงฆ์วัดท่าซุงนำฝึกมโนมยิทธิผู้มาบวชใหม่ที่กุฏิอำนวยการ

พระสงฆ์วัดท่าซุงนำฝึกมโนมยิทธิผู้มาบวชใหม่ที่ศาลาเล็ก

ฝึกเสร็จก็ร่วมกันถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศล

พิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนเสร็จก็จุดธูปเทียนบูชาพระ

ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี

ในช่วงเช้าใส่บาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มาเจริญศรัทธา

อ.คณานันท์ ทวีโภค อบรมสมาธิและนำฝึกมโนมยิทธิ

พระมหาอาวรณ์ ภูริปญฺโญ วัดปันเสา ได้เมตตามาแสดงธรรมและพรมน้ำมนต์
ปรากฏว่ามีพระธาตุเสด็จมาในช่วงพรมน้ำมนต์มากมาย
ผู้มาบวชได้พระธาตุไปบูชากันทุกคน

ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาอาวรณ์ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี จ.นครราชสีมา

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาพีระ วัดโพธิ์ทอง

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ฝึกมโนมยิทธิรอบที่สอง ที่กุฏิกองทุน

ฝึกมโนมยิทธิรอบที่สอง ที่ศาลาเล็ก

อ.เปิ้ลนำฝึกรวมคนที่ฝึกได้แล้ว ในศาลาใหญ่

ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ ปภัสสโร

ฟังธรรมแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ใส่บาตรหลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อพระราชสุเมธี

ร่วมกันถวายสังฆทาน

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ก่อนพิธีลาสิกขา

ทำพิธีลาสิกขาแล้วผู้มาบวชถวายดอกไม้ธูปเทียน

รับแจกของที่ระลึก

ขอทุกๆท่านได้โมทนาบุญทั้งหมดร่วมกันครับ

 
Tags: , ,
Posted in: กิจกรรม ๒๕๕๕

7 Comments
 • น้องเก๋ said:

  สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 • อารียา said:

  อนุโมทนา สาธุค่ะ

 • Phunyanuch said:

  ขอโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับทุกๆ ท่านที่ร่วมในบุญนี้ค่ะ สาธุ สาธุ

 • ลุง said:

  สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 • Ksorn said:

  ขออนุโมทนาบุญกับผู้บวชและผู้ร่วมงานบวชทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ

 • lotte7754 said:

  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

 • naun said:

  สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ