สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-พระพุทธเจ้าชนะมาร

2 Comments

เสียงธรรม-ชุดพระพุทธเจ้าชนะมาร
โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๒)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๓)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๔)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๕)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๖)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๗)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๘)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๙)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑๐)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑๑)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑๒)

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

2 Comments
  • เก่ง said:

    ขออนุญาต download เอาไว้ฟัง และเผยแพร่ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • Knt Yky said:

    สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ