สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for มิถุนายน 15th, 2012

เสียงธรรม-พระพุทธเจ้าชนะมาร

2 Comments

เสียงธรรม-ชุดพระพุทธเจ้าชนะมาร
โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๒)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๓)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๔)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๕)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๖)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๗)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๘)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๙)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑๐)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑๑)

พระพุทธเจ้าชนะมาร(๑๒)