สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for มิถุนายน 28th, 2012

พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๖

ปิดความเห็น บน พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๖

พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๖
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

      สำหรับวันนี้จะไม่พูดอารัมภบทมาก เพราะเป็นวันจบ เป็นอันว่าเรื่องของการเจริญพรหมวิหาร ๔ เป็นพระอรหันต์ง่าย เป็นอรหันต์เพราะเรารักตัวของเราเอง เราสงสารตัวของเราเอง เรารักตัวเรา ก็คือเราก็ไม่ทำความชั่ว เพราะความชั่วมันเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อน เราสงสารตัวเรา เราก็ระวังไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้น

ข้อที่สาม มีจิตอ่อนโยน คือกำลังจิตไม่แข็งไม่กระด้าง ใครเขาทำดีทำชั่วช่างเขา เราพยายามรักษากำลังใจของเราให้บริสุทธิ์ อุเบกขา วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหมด อารมณ์ที่มันมาจากกระแสเสียงก็ดี มาจากอาการทางกายก็ดี ทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใน

อ่านต่อ »