สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-คำสอนของพ่อ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-คำสอนของพ่อ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา
เชิญรับฟัง คำสอนของพ่อ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสอนของพ่อ ๑

คำสอนของพ่อ ๒

คำสอนของพ่อ ๓

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

Comments are closed.