สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี      ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๕

ขอเชิญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง กลับวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรตะวันออก ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีฉลององค์กฐิน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน) ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

 
Tags: ,
Posted in: กิจกรรม ๒๕๕๕, กิจกรรมประจำปี

Comments are closed.