สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for ธันวาคม 10th, 2012

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๘

1 Comment

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๘
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ ๘

คำนำในการจัดพิมพ์

พระธรรมเดือนมกราคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ (ต่อ)

พระธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกันยายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนตุลาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนธันวาคม ๒๕๓๘

ติดต่อขอรับซีดี