สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for ธันวาคม 16th, 2012

เสียงธรรม-ธรรมนำสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๕

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๕
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

[ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ ๑๕

คำนำ-พระธรรมเดือนมกราคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนเมษายน ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนกันยายน ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนธันวาคม ๒๕๔๕