สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for มกราคม, 2013

๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ งานบวชฯและพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ

122 Comments

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญมหากุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙

พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน
ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
งานบวชเริ่มวันเสาร์ที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เริ่มพิธีบวงสรวงและเททองเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานด้วยตนเอง
มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ

๑.หล่อสมเด็จองค์ปฐม ๘ ศอก ๒.ร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข

ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ เลขที่ 211-2-32879-6

โอนแล้ว แจ้งความจำนงจะร่วมทำบุญอะไรบ้าง
แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งวัตถุมงคลให้เป็นที่ระลึก
แจ้งวันเดือนปีเกิด เพื่อเขียนชื่อท่านในแผ่นทองที่จะหล่อพระ

ได้ที่ เว็บศูนย์พุทธศรัทธา หรือที่ Facebook ศูนย์ฯ

กำหนดการบำเพ็ญกุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน
ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนบวช-ปฐมนิเทศน์ และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น.พิธีบวชเนกขัมมะบารมี
๑๔.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ฟังธรรมจากพระมหาสายชล ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมและทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์

๐๙.๐๐ น.เริ่มพิธีบวงสรวงและเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุงเป็นประธานในพิธี
๑๒.๓๐ น.พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา

ชมภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๖

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีออกนิโรธกรรมครั้งสุดท้ายของครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
สักการะบูชาพระบรมธาตุดอยตุงและพระบรมธาตุจอมกิตติ
วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุน,วัดพระแก้ว,วัดอนาลโย และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
“วันมาฆบูชา” วันเสาร์ที่ ๒๓–๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก
เริ่มพิธีบวงสรวง ๐๙.๐๐ น. โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

เมษายน ๒๕๕๖
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๐ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มิถุนายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิธีเวียนเทียน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

กันยายน ๒๕๕๖
งานทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (ทอดกฐิน)
วันศุกร์ที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธันวาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๒
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๘ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ปิดความเห็น บน มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

      วิชชามโนมยิทธิ เป็นหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาในด้านวิชชา ๓ กึ่งอภิญญา คำว่า มโนมยิทธิ แปลว่า มีฤทธิ์ทางใจ เป็นวิชชาที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) นำมาสอนศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทฯ

จุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องนรก สวรรค์ พรหม พระนิพพาน ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริง เป็นการสร้างกำลังใจ และทำให้การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

มโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● เกริ่นนำ
● ความหมายของมโนมยิทธิ
● ต้นกำเนิดของมโนมยิทธิ
● วัตถุประสงค์
● คุณประโยชน์
● แบบของมโนมยิทธิ
● เหตุบันดาลใจให้ประยุกต์
● มโนมยิทธิประยุกต์แบบครึ่งกำลัง    มโน ๑/๑
● การเตรียมตัวฝึก
● การสมาทานพระกรรมฐาน
● คำบูชาพระรัตนตรัย
● คำขอขมาพระรัตนตรัย
● การสมาทานศีล
● คำสมาทานพระกรรมฐาน    มโน ๑/๒
● การฝึกที่ต้องมีครูชี้แนะ
● การฝึกแบบครึ่งกำลัง
● ครูฝึก    มโน ๑/๓
● การฝึกแบบเต็มกำลัง
● วิธีปฏิบัติ
● การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่    มโน ๑/๔
● การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้เคยฝึกแล้ว
● การท่องเที่ยว
● ญาณ ๘    มโน ๑/๕
● การอุทิศส่วนกุศล
● คำอุทิศส่วนกุศล
● เตือนสติ    มโน ๑/๖

● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน
● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้เริ่มฝึกใหม่ ๆ
● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้เริ่มฝึกได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง

มโนมยิทธิ ๒ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● มโนมยิทธิเต็มกำลัง
● นิพพานมีสภาพไม่สูญ
● จุตูปปาตญาณ
● เจโตปริยญาณ
● ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
● อตีตังสญาณ
● อนาคตังสญาณ
● ปัจจุปปันนังสญาณ
● ยถากรรมมุตาญาณ
● ประโยชน์ของการเจริญมโนมยิทธิ

● อีบุ๊คมโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ โดยหลวงพ่อฤาษี
● หลวงพ่อฤๅษีฯแนะนำการฝึกมโนมยิทธิสำหรับนักปฏิบัติใหม่

● ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกเสาร์-อาทิตย์ ๑๒.๓๐ น.
● คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ โดยศูนย์พุทธศรัทธา