สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for มกราคม 1st, 2013

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๖

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีออกนิโรธกรรมครั้งสุดท้ายของครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
สักการะบูชาพระบรมธาตุดอยตุงและพระบรมธาตุจอมกิตติ
วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุน,วัดพระแก้ว,วัดอนาลโย และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
“วันมาฆบูชา” วันเสาร์ที่ ๒๓–๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก
เริ่มพิธีบวงสรวง ๐๙.๐๐ น. โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

เมษายน ๒๕๕๖
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๐ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มิถุนายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิธีเวียนเทียน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

กันยายน ๒๕๕๖
งานทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (ทอดกฐิน)
วันศุกร์ที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธันวาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๒
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๘ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ปิดความเห็น บน มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

      วิชชามโนมยิทธิ เป็นหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาในด้านวิชชา ๓ กึ่งอภิญญา คำว่า มโนมยิทธิ แปลว่า มีฤทธิ์ทางใจ เป็นวิชชาที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) นำมาสอนศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทฯ

จุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องนรก สวรรค์ พรหม พระนิพพาน ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริง เป็นการสร้างกำลังใจ และทำให้การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

มโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● เกริ่นนำ
● ความหมายของมโนมยิทธิ
● ต้นกำเนิดของมโนมยิทธิ
● วัตถุประสงค์
● คุณประโยชน์
● แบบของมโนมยิทธิ
● เหตุบันดาลใจให้ประยุกต์
● มโนมยิทธิประยุกต์แบบครึ่งกำลัง    มโน ๑/๑
● การเตรียมตัวฝึก
● การสมาทานพระกรรมฐาน
● คำบูชาพระรัตนตรัย
● คำขอขมาพระรัตนตรัย
● การสมาทานศีล
● คำสมาทานพระกรรมฐาน    มโน ๑/๒
● การฝึกที่ต้องมีครูชี้แนะ
● การฝึกแบบครึ่งกำลัง
● ครูฝึก    มโน ๑/๓
● การฝึกแบบเต็มกำลัง
● วิธีปฏิบัติ
● การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่    มโน ๑/๔
● การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้เคยฝึกแล้ว
● การท่องเที่ยว
● ญาณ ๘    มโน ๑/๕
● การอุทิศส่วนกุศล
● คำอุทิศส่วนกุศล
● เตือนสติ    มโน ๑/๖

● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน
● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้เริ่มฝึกใหม่ ๆ
● หลวงพ่อตอบปัญหาผู้เริ่มฝึกได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง

มโนมยิทธิ ๒ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● มโนมยิทธิเต็มกำลัง
● นิพพานมีสภาพไม่สูญ
● จุตูปปาตญาณ
● เจโตปริยญาณ
● ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
● อตีตังสญาณ
● อนาคตังสญาณ
● ปัจจุปปันนังสญาณ
● ยถากรรมมุตาญาณ
● ประโยชน์ของการเจริญมโนมยิทธิ

● อีบุ๊คมโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

● การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ โดยหลวงพ่อฤาษี
● หลวงพ่อฤๅษีฯแนะนำการฝึกมโนมยิทธิสำหรับนักปฏิบัติใหม่

● ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกเสาร์-อาทิตย์ ๑๒.๓๐ น.
● คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ โดยศูนย์พุทธศรัทธา