สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for มกราคม 12th, 2013

๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ งานบวชฯและพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ

122 Comments

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญมหากุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙

พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน
ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
งานบวชเริ่มวันเสาร์ที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เริ่มพิธีบวงสรวงและเททองเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานด้วยตนเอง
มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ

๑.หล่อสมเด็จองค์ปฐม ๘ ศอก ๒.ร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข

ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ เลขที่ 211-2-32879-6

โอนแล้ว แจ้งความจำนงจะร่วมทำบุญอะไรบ้าง
แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งวัตถุมงคลให้เป็นที่ระลึก
แจ้งวันเดือนปีเกิด เพื่อเขียนชื่อท่านในแผ่นทองที่จะหล่อพระ

ได้ที่ เว็บศูนย์พุทธศรัทธา หรือที่ Facebook ศูนย์ฯ

กำหนดการบำเพ็ญกุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน
ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนบวช-ปฐมนิเทศน์ และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น.พิธีบวชเนกขัมมะบารมี
๑๔.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ฟังธรรมจากพระมหาสายชล ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมและทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์

๐๙.๐๐ น.เริ่มพิธีบวงสรวงและเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุงเป็นประธานในพิธี
๑๒.๓๐ น.พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา

ชมภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ