สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

Comments are closed.