สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

1 Comment

เสียงธรรม ชุดการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
เสียงอ่านโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๒)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๓)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๔)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๕)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๖)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๗)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๘)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๙)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๐)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๑)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๒)

 
Tags:
Posted in: สาระธรรม

One Comment
  • เยาวนุช บัวเจริญ said:

    มีความต้องการซีดีธรรมะ
    45/23 ม. 6 ต.บางพระ
    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (20110)