สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for พฤษภาคม 3rd, 2013

เสียงธรรม-การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

1 Comment

เสียงธรรม ชุดการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
เสียงอ่านโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๒)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๓)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๔)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๕)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๖)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๗)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๘)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๙)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๐)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๑)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๒)