สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประสูติการ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ สิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิริพระชนมายุ ๑๐๐ ปี

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

Comments are closed.