สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-พระราชประวัติสมเด็จพระปิยมหาราช

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พระราชประวัติสมเด็จพระปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันปิยมหาราช

พระราชประวัติสมเด็จพระปิยมหาราช

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

Comments are closed.