สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน

เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน
ในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

พระเจ้าแผ่นดิน ๑

พระเจ้าแผ่นดิน ๒

พระเจ้าแผ่นดิน ๓

พระเจ้าแผ่นดิน ๔

พระเจ้าแผ่นดิน ๕

พระเจ้าแผ่นดิน ๖

พระเจ้าแผ่นดิน ๗

พระเจ้าแผ่นดิน ๘

พระเจ้าแผ่นดิน ๙

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๐

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๑

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๒

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๓

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

Comments are closed.