สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๐-๑๓ พ.ค.๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๐-๑๓ พ.ค.๒๕๕๗

๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๔
พิธียกฉัตรซุ้มสมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร
และงานทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๗
เพื่อสมทบทุนสร้างสร้างซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ
และสร้างวิหารทานต่างๆ ของศูนย์พุทธศรัทธา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนบวชและปฐมนิเทศน์
๑๐.๐๐ น. พิธียกฉัตรซุ้มสมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะบารมี
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน-ใส่บาตร-เดินจงกรม
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรมโอวาท

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน-ใส่บาตร-เดินจงกรม
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรมโอวาท

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐานและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชา
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรและเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๑๒.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่าประจำปีและลาสิกขา

 
Tags: , ,
Posted in: กิจกรรม ๒๕๕๗

Comments are closed.