สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

เสียงธรรม-พระอานนท์พุทธอนุชา

Comments Off

เสียงธรรม-พระอานนท์พุทธอนุชา
พระสุรเสียงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-01.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-02.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-03.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๓)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-04.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๔)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-05.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๕)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-06.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๖)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-07.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๗)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-08.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๘)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-09.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๙)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-10.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๐)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-11.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๑)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-12.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๒)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-13.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๓)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-14.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๔)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-15.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๕)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-16.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๖)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-17.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๗)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-18.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๘)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-19.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๑๙)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-20.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๐)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-21.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๑)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-22.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๒)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-23.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๓)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-24.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๔)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-25.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๕)

[sc_embed_player volume=”50″ fileurl=”http://download.buddhasattha.com/PraAnon/PraAnon-26.mp3″]

  พระอานนท์พุทธอนุชา(๒๖)

 
Tags: ,
Posted in: สาระธรรม

Comments are closed.

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65