สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘ส.ค.ส.’

ส.ค.ส.๒๕๕๘ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส.๒๕๕๘ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส.๒๕๕๘ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

พรปีใหม่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

ส.ค.ส.๒๕๕๖ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส.๒๕๕๖ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส.๒๕๕๖ พรปีใหม่จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

ส.ค.ส. ๒๕๕๔ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส. ๒๕๕๔ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส. ๒๕๕๔ ขอมอบแด่ทุกๆ ท่าน
ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมตลอดไป เทอญ