ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีครั้งที่ 35 (2558)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินและผ้าป่าสามัคคีครั้งที่ ๓๕ (๒๕๕๘)

คณะพุทธศรัทธาและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลจัดงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารทาน สิ่งก่อสร้างต่างๆของวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี และปัจจัยอีกส่วนหนึ่ง ร่วมสมทบทุนในการซ่อมแซม “อาคารพระชำระหนี้สงฆ์” ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง จึงขอเชิญท่านที่มีจิตเป็นกุศลทั้งหลาย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินและผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวิหารทานต่อไป

ขออานิสงส์ที่ท่านได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ขอจงปราศโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง เทอญ.

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี
๑๙.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
๒๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน
๒๑.๐๐ น.ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๐๖.๐๐ น.รถออกจากท่าลาน
๑๓.๐๐ น.ร่วมทอดมหากฐิน ณ ศาลา ๑๒ ไร่ วัดท่าซุง
๑๖.๐๐ น.ถวายสังฆทาน และร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่ วัดเขาวงพระจันทร์

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร