กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

      วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญมหากุศล งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๕ และงานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียนบวชและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และปฐมนิเทศผู้มาบวชเนกขัมมะบารมี
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิโดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๗.๓๐ น.เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๑๙.๓๐ น.พิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์/
๐๘.๓๐ น.อบรมสมาธิและฝึกมโนมยิทธิ โดย อ.คณานันท์ ทวีโภค จากเว็บพลังจิต
๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน
๑๒.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากพระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี
๑๗.๓๐ น.เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากพระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์/เดินจงกรม/ฟังธรรมโอวาท จากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากพระมหาพีระ วัดโพธิ์ทอง
๑๗.๓๐ น.เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์/เดินจงกรม และทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทและตอบปัญหาธรรม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุเมธี
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีทอดผ้าป่า และพิธีลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม เป็นองค์ประธานในพิธี

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร