กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

      วันศุกร์ที่ ๒๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธา ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน วัดศรีดอนมูล(ครูบาน้อย), วัดถ้ำผาปล่อง, วัดทุ่งหลวง, วัดปันเสา, วัดป่าซางงาม, กราบสักการะอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย และร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๑๘.๓๐ น.รถออกจากท่าลาน
๑๘.๔๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๙.๐๐ น.ออกจากบ้านหมอ
๑๙.๐๐ น.ออกจากพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๐๖.๐๐ น.ถึงวัดศรีดอนมูล(รับประทานอาหารเช้า) ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม-ใส่บาตร
๐๘.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดทุ่งหลวง ถวายสังฆทานและรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดปันเสา ถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระมหาอาวรณ์
๑๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปแอร์พอร์ทพลาซ่า(รับประทานอาหารเย็น)
๑๗.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดโขงขาว(พักค้างคืน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และรับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดป่าซางงาม ถวายสังฆทานร่วมสร้างวิหารสมเด็จองค์ปฐม
๐๘.๓๐ น.ออกเดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี
๐๙.๓๐ น.ออกเดินทางไปกราบสักการะพระธาตุหริภุญชัย
๑๐.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดโขงขาว
๑๓.๐๐ น.ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดโขงขาว
๑๔.๓๐ น.เดินทางไปตลาดไนท์พลาซ่า จอดรถให้แยกย้ายไปซื้อของ และรับประทานอาหารเย็น
เนื่องจากมีเวลาพอสมควรท่านจะไปชมวัดในตัวเมืองได้ตามอัธยาศัย ๑.วัดพระธาตุดอยสุเทพ ๒.วัดพระสิงห์ ๓.วัดศรีสุพรรณ(อุโบสถเงิน) ตลาดคนเดินและตลาดวโรรส ฯลฯ จะมีรถแดงวิ่งรอบเมือง ถ้าไปเป็นกลุ่มจะสะดวก
๑๙.๐๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบัตร : รถปรับอากาศ vip รวมค่าและสังฆทานกองกลาง ที่นั่งละ ๑,๘๐๐ บาท

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร