กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประจำปี ศูนย์พุทธศรัทธา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประจำปี

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

 

ปฏิบัติพระกรรมฐานทุกวันศุกร์ ๑๙.๓๐ น.

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล ทำวัตรสวดมนต์ ถวายสังฆทาน ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน และปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. (มีพระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธาทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ๑๒.๓๐ น.

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการฝึกมโนมยิทธิ เป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์ฯ)

งานบวชเนกขัมมะบารมี

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลบวชใจ เพื่อสะสมบารมีในด้านเนกขัมมะขึ้นเป็นประจำปีละ ๔ ครั้ง

๑.งานบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา เดือนกุมภาพันธ์
๒.งานบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม
๓.งานบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๔.งานบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

งานทอดผ้าป่าประจำปี

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าประจำปีขึ้นในวันวิสาขบูชา เพื่อหาทุนในการก่อสร้างมณฑปจตุรมุข ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก

สำหรับผ้าป่าประจำปีจะจัดเป็นพิเศษกว่าปกติ โดยจะจัดให้มีผ้าป่ากองพิเศษ และจะพิมพ์ซองบอกบุญมายังสมาชิกของศูนย์ที่เคยมาบวชปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ส่วนงานบวชเนกขัมมะบารมีทุกครั้งจะมีการทอดผ้าป่าด้วยเป็นประจำ

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดงานทำบุญวันสงกรานต์เป็นประจำ โดยกำหนดในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระ และจัดเป็นงานวันกตัญญู คือมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว

รายการธรรมทัศนาจร

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดรายการธรรมทัศนาจร นำสมาชิกเดินทางไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน และฟังธรรมโอวาท จากพระสุปฏิปันโนตามภาคต่างๆ มีภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยทางศูนย์ฯได้จัดทำปฏิทินบำเพ็ญกุศลแจกให้สมาชิกทราบเป็นประจำ

รายการเสียงธรรม

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดรายการ “เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา” ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.ถึง ๐๗.๐๐ น.

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร