กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี      ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๕

ขอเชิญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง กลับวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรตะวันออก ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีฉลององค์กฐิน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน) ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร