กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนบวชและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๐๐ น.เริ่มปฐมนิเทศน์และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เป็นองค์ประธานพิธี
๑๔.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิโดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๗.๓๐ น.เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิ
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระครูวีระปัญญาคม วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ
๑๗.๓๐ น.เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานและฟังธรรมโอวาทจากท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์และทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล
๑๔.๐๐ น.เริ่มพิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร