กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๖
งานทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี การก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา

และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์
ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๐๘.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียนบวช
๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงประจำปี ปฐมนิเทศและทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสุชาติ ปภัสสโร
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๑๙.๓๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสมพงษ์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/เดินจงกรมและรับประทานอาหาร
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ (บทเมตตาใหญ่)
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระครูวีระปัญญาคม วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ
๑๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี
๒๐.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม

วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/เดินจงกรม
๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธาน

ชมภาพงานบวชวันพ่อและโมทนาบุญร่วมกันครับ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร