กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๓๐ พ.ค.-๑ มิ.ย.๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ พ.ค.-๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๘
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

 

และพิธีทอดผ้าป่าประจำปี เพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนบวชและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศผู้มาบวชเนกขัมมะบารมี
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์ถวิล วัดศรีสง่า จ.ชัยภูมิ
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์ /
ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง สระบุรี
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน ฝึกมโนมยิทธิ
๑๕.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา
โดยพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย
๐๖.๓๐ น. ใส่บาตรพระสงฆ์/ เดินจงกรม
๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและตอบปัญหาธรรม
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีทอดผ้าป่าและพิธีลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม เป็นองค์ประธานในพิธี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร