กำหนดการงานบวชวันแม่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

      วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญมหากุศล งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

กำหนดการบำเพ็ญกุศล
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และปฐมนิเทศน์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี
๑๔.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๘.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน ใส่บาตรพระสงฆ์ และเดินจงกรม
๐๘.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี อ.ปากช่อง
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์ และเดินจงกรม
๐๘.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น.พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา โดยพระมหาอาวรณ์ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
พิธีทอดผ้าป่าและถวายสังฆทาน
พิธีลาสิกขาและฟังธรรมโอวาทจากพระมหาอาวรณ์
จบโอวาท ผู้บวชนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย
พิธีขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะบูชา
พิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์
นำอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๖ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร