กำหนดการงานบวชวันแม่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

      ขอเชิญร่วมบำเพ็ญมหากุศล งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๗ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๑-วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์และปฐมนิเทศน์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์, ใส่บาตรพระสงฆ์ และเดินจงกรม
๐๘.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๑๒.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน วัดอ้อมแก้วมณีโชติ
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์และจุดเทียนชัยถวายพระพร
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาท จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์ และทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๑๒.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณทานเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๔.๐๐ น. นำอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

ชมภาพงานบวชวันแม่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร