ภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

      เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๐ และงานทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อร่วมสร้างซุ้มสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลาประทานพร และอาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกๆท่าน ได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ

มณฑปจุตรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

วันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ น.เริ่มลงทะเบียน ปฐมนิเทศน์และทำวัตรสวดมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล

ช่วงพระฉันภัตตาหารเพล ผู้มาบวชรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี

เสร็จพิธีบวชแล้ว ผู้มาบวชนำดอกไม้-ธูปเทียนถวายองค์ประธานในพิธี
จากนั้นก็ร่วมกันถวายสังฆทาน

เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิรวมในศาลาใหญ่
ส่วนผู้มาบวชใหม่ แยกฝึกเป็นกลุ่ม นอกศาลาใหญ่

ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมโอวาท และถวายสังฆทาน
หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

ร่วมกันใส่บาตรหลวงพ่อพระราชสุเมธี

ถวายสังฆทานหลวงพ่อพระราชสุเมธี

เริ่มพิธีทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๖ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม จ.เลย เป็นองค์ประธานในพิธี

ถุวายสังฆทานเสร็จแล้วเริ่มพิธีลาสิกขา
จากนั้นผู้มาบวชถวายดอกไม้ธูปเทียนและนำอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๖ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร